Gaziantep bilek güreşi aday hakem kursu

img

Gaziantep bilek güreşi aday hakem kursu adres: Gaziantep gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü Kırkayak gençlik merkezi akyol mahallesi Atatürk bul. 115/A Şahinbey/Gaziantep

URSA KATILACAK OLANLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

KURS İÇİN 40 YAŞ SINIRI BULUNMAKTA OLUP, BİLEK GÜREŞİ MİLLİ SPORCULARIMIZDA YAŞ VE EĞİTİM ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

1-)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

3-)   En az 18 yaşını doldurmak,

4-)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

5-) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

1-4 adet vesikalık fotoğraf

2-En az lise ve dengi okul diplomasının noter onaylı fotokopisi, yeni mezunlar çıkış belgesi ile müracaat edebilirler.

3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

4-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

5-Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)

6-Savcılık iyi hal kağıdı

7-Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu Federasyonumuzun GARANTİ BANKASI –Ankara Anafartalar Şubesindeki TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına Kurs ücreti 100 –TL yatırmaları gerekmektedir. NOT: Kurstan herhangi bir sebeple vazgeçen kursiyerlerin ödemeleri 6 ay içerisinde yapılacaktır.

FEDERASYON TEL: 0 312 312 72 09       FAX: 0 312 310 49 05

İletişim: YAKUP CİN :05325571651

NOT: Kursiyerler belirtilen tarih ve yerde sabah saat 08.30’da belgeleriyle birlikte hazır bulunacaklardır.

                                    NİYAZİ KURT                                                                                                                 

                                                                                             Federasyon Başkanı